Priser/Villkor/Info
 

Pris: Enligt offert, eller 440 kr + moms per timme.

Betalningsvillkor: 10 dagar för privatperson.

Vi hanterar ev. ROT-avdrag åt er.

Innehar F-skatt.


Plusgiro: 377422-1
Bankgiro: 5501-6828